Widgets

חדשות - בארץ nrg - ...פרטים בודדים של חגבי ארבה נראו במרכז

חדשות - בארץ nrg - ...פרטים בודדים של חגבי ארבה נראו במרכז: במהלך השבת התקבלו במשרד החקלאות דיווחים על חגבי ארבה שנראו במקומות רבים
בארץ. בין היתר נמסר על ארבה שנראה במרכז הארץ, בצפון, ואפילו ברמת הגולן.

0 comments:

Post a Comment